Zuurkasten

Zuurkasten Laboratoria

In een laboratorium wordt regelmatig met gevaarlijke stoffen
gewerkt. Daarom wordt het uiterste verwacht van de maatregelen
voor persoonlijke bescherming. En omdat aan iedere
situatie andere eisen worden gesteld biedt SOS Handelmij verschillende
typen zuurkasten aan:

  • Smart System – maatwerk zuurkast
  • Ecoline – zuurkast die een economische oplossing biedt
  • Opzet zuurkast – bij beperkte ruimte
zuurkast laboratorium
S+B | Ecoline zuurkast